top of page

Suomen osasto

 

Hallituksen jäsenten esittely 

 • Dipl. ins. Olli Holm, puheenjohtaja, Väylävirasto

 • Toimitusjohtaja Hannu Tomperi, Terramare Oy

 • Dipl. ins. Mikael Stening, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  

 • Satamainsinööri Sanna Supponen, Helsingin Satama Oy

 • Dipl.ins. Tero Sikiö, sihteeri, Väylävirasto

Suomen Väyläviraston nimeämänä päävaltuutettuna toimii Olli Holm Väylävirastosta. Suomen osaston ja sen hallituksen puheenjohtajana on Olli Holm Väylävirastosta ja sihteerinä Tero Sikiö Väylävirastosta. Muina hallituksen jäseninä ovat Satu Aatra Helsingin Satama Oy:stä, Seppo Virmalainen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä ja Hannu Tomperi Terramare Oy:stä. Hallitus kokoontuu tavallisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suomen osaston toimiston hoitajana on Irja Aro Väylävirastosta.

Suomen virallisina edustajina vuosikokouksessa AGAssa ovat Suomen päävaltuutetun lisäksi edellä mainitut hallitusjäsenet sekä lisäksi kulloinkin mukaan haluavat Suomen osaston jäsenet. Suomen jäsenmäärän perusteella määräytyvä osallistujakiintiö on tällä hetkellä 7 edustajaa.

Suomen osaston jäsenmäärä on vajaat viisikymmentä, joista 13 on yritys- ja yhteisöjäseniä ja muut henkilöjäseniä. Edustettuina ovat satamat, suunnittelijat, urakoitsijat ja tutkimusala.

PIANC Suomen osasto

 

PIANC (International Navigation Association) Suomen osasto on navigaatio-, vesiväylä- ja satama-alan järjestö, joka yhdistää alan toimijoita Suomessa ja Suomalaisia toimijoita kansainväliseen emojärjestöönsä PIANCin. Lue lisää PIANCin ja PIANC Suomen osaston toiminnasta.

Emojärjestö PIANCin toiminta-ajatus on olla maailmanlaajuinen, voittoatuottamaton ja epäpoliittinen teknistieteellinen järjestö, joka muodostuu kansallisista-, yritys- ja henkilöjäsenistä. PIANCin tavoitteena on edistää sekä sisävesi- että meriliikennettä vaalimalla väylien ja satamien sekä rannikkoalueiden kehitystä, suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa.

PIANCin Suomen Osasto ry:n tehtävänä on toimia emojärjestönsä kansallisena osastona ja edistää PIANCin kansainvälisen toiminnan tavoitteita Suomessa. Lisäksi PIANCin Suomen osaston tehtävänä on yhdistää jäseniään henkisesti ja ammatillisesti sekä sivistää jäsenistöään alaan liittyvissä kysymyksissä tarpeen mukaan.

PIANC on erinomainen maailmanlaajuinen yhteysverkosta alalla toimivien kesken. Yhteiseksi koettu organisaatio ja henkilökohtaiset kontaktit tekevät asioinnin ja tiedonvaihdon eri maiden kesken helpoksi ja nopeaksikin. Vastaava tiedonvaihto ei mitenkään olisi mahdollista normaalia virkatietä pitkin.

Pysyvät tekniset komissiot ja Suomi
 

 • InCom (Inland Navigation Commission) Sisävesiväylät ja Sisävesisatamat

  • Tero Sikiö, Väylävirasto

 • MarCom (Maritime Navigation Commission) Meriväylät ja Merisatamat

  • Simo Kerkelä, Väylävirasto

 • EnviCom (Environmental Commission) Ympäristö

  • Olli Holm, Väylävirasto

 • RecCom (Recreational Navigation Commission) Virkistys ja Veneily

  • Mirja Rosenberg, Purjehdus ja Veneily ry

 • ProCom (Promotion Commission) Tunnettavuuden parantaminen

  • Olli Holm, Väylävirasto​

Kaikkein uusimpia ja eräiltä osin vasta käynnistyneitä työryhmiä ovat:
 

MarCom

 • WG 194: A Framework for Early Contractor Involvement in Infrastructure Projects: Esa Sirkiä Väylävirasto.

 • WG 187: Protection of Undersea Pipelines and Cables in Navigable Areas:Jani Koiranen Väylävirasto.

 • WG 167: Design of Terminals for RoRo and RoPax Vessels: Satu Aatra, Helsingin Satama Oy

 

EnviCom

 • WG182: Underwater Acoustic Imaging of Waterborne Infrastructures: Kari Pohjola, Meritaito Oy

Työryhmät toimivat vapaaehtoispohjalta ja työryhmiin osallistuva taho vastaa itse työryhmätyöhön liittyvistä kustannuksistaan. Työryhmäaiheet voivat vaihdella laajoista yleisselvityksistä hyvinkin yksityiskohtaisiin aiheisiin, vaikkapa arktisen meriliikenteen kehittämisestä satamanostureihin tai sisävesien konttiliikenteestä ruoppausmassojen läjityksen ympäristövaikutuksiin.

bottom of page